Ministerio de Igualdad.  Secretaria d'Estat d'Igualtat Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les persones pel seu origen racial o Ètnic

Presidència Espanyola - Consell de la Unió Europea

WAI-AA