Ministerio de Igualdad.  Secretaria d'Estat d'Igualtat Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les persones pel seu origen racial o Ètnic

Quejas y consultas

CUÉNTANOS TU CASO
¿Te has sentido discriminado/a por tu origen racial o étnico?

WAI-AA