Ministerio de Igualdad.  Secretaría de Estado de Igualdade Consello para a Promoción da Igualdade de Trato e non Discriminación das persoas pola súa orixe racial ou Étnica

WAI-AA