Ministerio de Igualdad.  Secretaría de Estado de Igualdade Consello para a Promoción da Igualdade de Trato e non Discriminación das persoas pola súa orixe racial ou Étnica

Quejas y consultas

CUÉNTANOS TU CASO
¿Te has sentido discriminado/a por tu origen racial o étnico?

WAI-AA